MÚSICA MODERNA

Diversió i aprenentatge estan més lligats que mai: pots aprendre les cançons que més t’agraden, d’una manera creativa i sense la necessitat de tenir coneixements de solfeig. En Cases de la Música donem la possibilitat de que tinguis el teu primer contacte amb la música, amb els diversos cursos de llarga durada que oferim.

GUITARRA ACÚSTICA

GUITARRA ACÚSTICA

 1. Coneixement dels acords. Aquest és el primer pas per aprendre les posicions, els acords bàsics i les principals eines per poder tocar en qualsevol to o context musical.

 2. Tècniques de la guitarra acústica. Hi ha diverses tècniques per obtenir tot tipus de sons i textures amb la guitarra: treballar amb púa, directament amb els dits, amb “palm mute”.

 3. Composició. Probablement el pas que més treball suposa. En aquest punt, s'assenten les bases per poder escriure i tocar amb la guitarra les nostres pròpies cançons.

 4. Interpretació. El punt final d’aquest curs i la part més pràctica, en la que es treballaran cançons d’altres artistes.

GUITARRA ELÈCTRICA

GUITARRA ELÈCTRICA

 1. Desbloquejar el màstil. La base per poder tocar en qualsevol to o part del màstil és aprendre i entendre les posicions, des de les més bàsiques fins les més avançades.

 2. El coneixement dels acords, és imprescindible per poder tocar les diferents cançons i pràctiques que es facin amb el grup.

 3. Improvisació. Un bon músic ha de ser capaç d’improvisar. Per això és tan important aprendre els conceptes bàsics aplicats a la improvisació de la guitarra elèctrica, tot allò aplicat als diferents nivells dels alumnes.

 4. Estils musicals. Després de tots els coneixements previs, utilitzem les eines apreses per poder desenvolupar qualsevols dels estils de música més moderns o els relacionats amb la guitarra elèctrica: rock, pop, funk, blues, reggae.

BAIX ELÈCTRIC

BAIX ELÈCTRIC

 1. El treball de màstil és el primer pas per tal de saber la posició i col·locació de les notes, patrons i possibilitats d’aquest instrument.

 2. A més a més, aprendrem les tècniques més modernes que s’apliquen al baix. Com per exemple, l’”slap”, el “palm mute” i tapping, entre altres. També aplicarem de forma pràctica totes aquestes tècniques, sota un context musical i creatiu.

 3. Coneixem diferents estils de música per tal de poder tocar i moure’ns amb seguretat en qualsevol gènere: rock, funk, blues, heavy, jazz.

 4. I aprendrem cançons per tal d’unificar i aplicar tots aquells conceptes apresos.

BATERIA

BATERIA

 1. Coneixement dels ritmes. Com a primera toma de contacte, és important aprendre els ritmes més bàsiques de bateria, en els diferents compassos.

 2. Tècniques de bateria. La bateria ofereix múltiples possibilitats. Per això, treballarem les diferents tècniques (Flam, drac, entre altres), per anar agafant agilitat amb l’instrument.

 3. Interpretació. Imprescindible per posar en pràctica tots els coneixements adquirits a classe: treballar i interpretar cançons d’altres artistes.

 4. Exercicis avançats. Treballarem diferents exercicis d'accents i paradiddles, que acabarem aplicant a tempos 4/4.

CANT

CANT

 1. Relaxació corporal per parelles o individual. Tindre una bona postura a l’hora de cantar és un dels primers passos. Per aquest motiu, es donaran les primeres pautes per aprendre a relaxar el cos.

 2. Exercicis i jocs per a fer un conjunt vocal. Mitjançant el joc, escoltarem a la persona del costat i començarem a conjuntar les veus.

 3. Escalfament de veu (tècnica). Cantar sense fer-se mal a les cordes vocals és molt important per qualsevol artista. En aquest curs, repassarem i posarem en pràctica les diferents tècniques vocals.

 4. Repertori. Com a punt final i amb l’objectiu d’aplicar la teoria a la pràctica, treballarem cançons de diferents estils i autors.

COMBO

COMBO

Des del Centre de Creació Musical de Manresa, existeix la possibilitat de formar part de diversos grups instrumentals i vocals. D’aquesta manera, els alumnes podran adquirir una formació molt més completa i enriquidora.

L’objectiu principal de pertànyer a un grup instrumental i/o vocal és el de fer música en conjunt de manera dinàmica, entenedora i amb bon repertori, adaptat per a cada estil musical i nivell de formació de cada alumne. D’aquesta manera, també es poden compartir els coneixements i dificultats de l’aprenentatge amb la resta de companys. És molt bona manera de reforçar l’equip i aprendre a escoltar a tots els membres del grup instrumental.
30 SESSIONS
(1 HORA A LA SETMANA)
VOLS MÉS INFORMACIÓ? ENS TROBARÀS AL

902 260 265 - WHATSAPP 663 383 793


VOLS MÉS INFORMACIÓ? ENS TROBARÀS AL

902 260 265 - WHATSAPP 663 383 793